ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม 2018-03-28T18:04:06+00:00

Project Description

ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม
Artificial Intelligence and Ethical Issues
โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
และสามารถเข้าไปอ่านบทความนี้เพิ่มเติม ได้ที่ Link