การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน (regex) ใน python 2018-04-02T17:56:43+00:00

Project Description

การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน (regex)
ใน python

การวิเคราะห์ตัวหนังสือหรือข้อความเป็นงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยจัดการ
ในการเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อความนั้น มีเทคนิคหนึ่งที่ควรจะรู้เพราะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า
เรกูลาร์ เอ็กซ์เพรชชัน (regular expression)

และสามารถเข้าไปอ่านบทความนี้เพิ่มเติม ได้ที่ Link