ความยากของการพัฒนา TEXT ANALYTICS ภาษาไทย #1

By | 2017-12-22T12:10:32+00:00 พฤศจิกายน 23rd, 2017|Latest Articles|

ความยากของการพัฒนา Text Analytics ภาษาไทย #1 อะไรคือความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ทำไมเราไม่สามารถตามทันนวัตกรรมต่างชาติได้ ?