การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย (Thai Named Entity Recognition) #1

Named Entity Recognition หรือ NER คืออะไร ทำไมเทคนิคนี้ถึงมีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย และจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานลักษณะใดได้บ้าง
NER
By | 2018-09-14T15:22:21+00:00 พฤศจิกายน 23rd, 2017|Articles|