TNC : แหล่งคำศัพท์ (Thai National Corpus) 2018-03-26T16:42:38+00:00

Project Description

THAI NATIONAL CORPUS

แหล่งคำศัพท์ในรูปแบบ ‘คลังข้อมูลคำภาษาไทยมาตรฐานจํานวนมาก’ ที่ถูกเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล เพื่อให้สามารถนำศัพท์เหล่านั้น มาใช้เป็นตัวแทนของภาษาไทยได้

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่  Link

หรือกดเมนูด้านล่างเพื่อเปิด แหล่งคำศัพท์ จาก Lexitron เพิ่มเติม