Lexitron : แหล่งคำศัพท์ 2018-03-26T16:44:58+00:00

Project Description

Lexitron : แหล่งคำศัพท์

แหล่งคำศัพท์ในรูปแบบ ‘คลังข้อความพจนานุกรมขนาดใหญ่’ จากการวิจัยและพัฒนาในสาขาการประมวลผลภาษาแบบธรรมชาติ หรือเรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ (Corpus-Based Dictionary) ซึ่งจัดทำโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการ มนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่  Link

หรือกดเมนูด้านล่างเพื่อเปิด แหล่งคำศัพท์ จาก TNC เพิ่มเติม